Đầu tư dự án, đầu tư vốn để liên danh liên kết

Hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung thực hiện thi công xây dụng tổ hợp Thương mại, dịch vụ VFCC tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
Nghiên cứu, đầu tư dự án mới cho giai đoạn 2017 -2020: Hoạt động sang lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, sản xuất chế biến hương liệu cho ngành chế biến nông sản.