Giới thiệu về TOPONE

Công ty Cổ phần Phân phối Top One được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 03 năm 2013 theo Giấy chứng nhận sô 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ ban đầu thành lập công ty là 3 tỷ đồng
– Giai đoạn 2013-2014, Công ty chủ yêu phân phối sản phầm trên địa bàn Hà Nội, thông qua các đại lý cấp 2, các cửa hàng bán lẻ.
– Bắt đầu từ cuối năm 2014, ngoài phân phối sản phẩm trên địa bàn Hà Nội, Công ty phân phối sản phẩm tại Quảng Ninh thông qua đại lý là Công ty TNHH Nhật Linh – Móng Cái.
– Năm 2015 tăng vốn điều lệ lên 39 tỷ đồng vào đầu năm 2015
– Năm 2016 để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã thực hiện nâng vốn điều lệ
lên 235,5 tỷ đồng

Tầm nhìn

– Trên cơ sở triển vọng phát triển ngành, Công ty đón đầu cơ hội và có kế hoạch vượt qua thách thức để Xây dựng Công ty Top One phát triển một cách toàn diện, bền vững trở thành Công ty mạnh trong lĩnh vực phân phối. Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm thước đo cho sự tăng trưởng bền vững.
– Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận tăng dần hàng năm, cải thiện đời sống người lao động và mức thu nhập ổn định của người lao động.

Giá trị cốt lõi

Thương hiệu của Công ty gắn liền với thương hiệu của một đơn vị phân phối bán lẽ đảm bảo chất lượng, cung ứng đầy đủ, kịp thời, đã và đang được Công ty thực hiện và đặt nền móng, niềm tin với các khách hàng là cá nhân, tổ chức, với phương châm “Phát huy thế mạnh; Chung sức chung lòng; Đổi mới quyết liệt; Tranh thủ thời cơ; Vượt qua thử thách; Tăng tốc phát triển” cùng mục tiêu mở rộng và phát triển thị trường để tìm kiếm các hợp đồng mới có giá trị, phát triển các hoạt động kinh doanh.
Tham gia vào các hoạt động từ thiện, quyên góp các quỹ phúc lợi xã hội…


Sứ mệnh

Xây dựng và từng bước phát triển Công ty Top One trở thành một doanh nghiệp ổn định, bền vững, một trong những công ty có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong nước.
Xây dựng Công ty Top One là Công ty phân phối có uy tín cao trên thị trường sẽ cung ứng cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, độ tin cậy cao và đạt tiêu chuẩn.
Duy trì và mở rộng hoạt động phân phối các sản phẩm truyền thống. Phân phối sản phẩm của Công ty tại tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định. Liên kết kinh doanh hệ thống phân phối tới các cửa hàng bán lẻ khu vực Hà Nội và các tỉnh miền bắc

Cơ cấu tổ chức