Bài 2: Hé mở những khuất tất…

TTTĐ – Dù đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần phân phối Top One từ lâu nhưng ông Đ.X.L, N.T.T vẫn được liệt kê vào danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty trong các nghị quyết, văn bản báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước.

Nghỉ việc rồi vẫn “ngồi ghế” Hội đồng quản trị

Theo nội dung đơn thư bạn đọc từ Công ty Cổ phần phân phối Top One (gọi tắt là Công ty Top One), hai cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này là ông Nguyễn Hữu Khá và Đinh Văn Tạo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan khác nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty.

Cụ thể, thời điểm trước tháng 8/2022, hai ông này đã thay mặt Hội đồng quản trị của công ty ký các văn bản như: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Báo cáo cáo tài chính; Báo cáo thường niên…

Trong đó, nhiều nghị quyết, báo cáo vẫn thể hiện ông Đ.X.L và ông N.T.T là thành viên Hội đồng quản trị của công ty. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ông N.T.T và ông Đ.X.L lại có văn bản cam kết đã nghỉ việc tại Công ty Top One từ năm 2016 và 2017.

Vi bằng ghi nhận ông Đ.X.L từ năm 2017 đến nay đã nghỉ việc, không còn là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần phân phối Top One
Vi bằng ghi nhận ông Đ.X.L từ năm 2017 đến nay đã nghỉ việc, không còn là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần phân phối Top One

Trước đây, ông Đ.X.L là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Top One và có quá trình làm việc khá lâu ở đây. Tuy nhiên, vì một số lý do, ông L đã nghỉ việc từ năm 2017.

Điều đáng nói, dù đã nghỉ việc, không còn liên quan đến công ty này nhưng từ năm 2018 đến 2021, tên của ông Đ.X.L vẫn xuất hiện trong các biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên, cùng nhiều văn bản, giấy tờ khác của công ty.

Công ty Cổ Top One, Mã chứng khoán: TOP; Mã số doanh nghiệp: 0106121967; Trụ sở chính tại Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên từ năm 2018 đến 2021 của Công ty Top One công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vẫn “bổ nhiệm” ông Đ.X.L là thành viên Hội đồng quản trị công ty (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

“Tất cả các hồ sơ, tài liệu được phát hành bởi Công ty Cổ phần phân phối Top One và công bố tại HNX, website của công ty hoặc với các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có thể hiện chữ ký của tôi trong giai đoạn từ sau năm 2017 đến nay là không đúng”, ông Đ.X.L khẳng định.

Không chỉ ông Đ.X.L bị mạo danh có mặt trong Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp cổ đông khác do ban lãnh đạo Công ty Top One giai đoạn từ tháng 11/2015 – 8/2022 “dàn dựng” mà theo phản ánh của Hội đồng quản trị đương nhiệm, ông N.T.T đã nghỉ việc tại đây từ năm 2016 cũng bị giả danh. Thậm chí, ông N.T.T vẫn có tên trong Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên điều hành, giám đốc công ty nhiều năm liền.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Top One công bố trên HNX vẫn ghi nhận ông N.T.T là thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Cam đoan của ông N.T.T
Cam đoan của ông N.T.T

Tuy nhiên, theo đơn thư bạn đọc, ông N.T.T đã xác nhận và cam đoan: “Tôi không còn là thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị hoặc các hoạt động khác của Công ty Top One từ năm 2016 đến nay. Do vậy, tất cả các hồ sơ, tài liệu được phát hành bởi Công ty Top One và công bố tại HNX, website của công ty hoặc với các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có thể hiện chữ ký của tôi trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay là không đúng”.

Dấu hiệu vi phạm pháp luật ?

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Top One đương nhiệm cho biết, kể từ năm 2018 đến 2021, công ty luôn thiếu quá 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty là ông Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trong giai đoạn từ năm 2015 – 2022) lại không báo cáo trung thực với cơ quan có thẩm quyền cùng các cổ đông về việc này để kịp thời bầu bổ sung.

Theo ông Dưỡng, dù biết thiếu thành viên Hội đồng quản trị và một số người “bất đắc dĩ” có tên trong danh sách Hội đồng quản trị của công ty nhưng ông Tạo và ông Khá đã lợi chức vụ, con dấu, để ký nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX và các cổ đông.

Vì vậy, các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, các biên bản, báo cáo… của công ty trong các năm nêu trên đều không có giá trị pháp lý.

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Top One
Ông N.T.T và Đ.X.L dù đã nghỉ việc tại Công ty Top One từ năm 2016, 2017 nhưng vẫn được thể hiện trong báo cáo của Ban Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị của công ty này (Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Top One)

Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng cũng cho rằng, Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019, 2020 và 2021 của công ty cũng bị làm giả. Nhiều tài liệu, văn bản bị dựng khống để hai Chủ tịch Hội đồng quản trị giai đoạn này thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để xác minh nội dung ông Đ.X.L và ông N.T.T không còn làm việc tại Công ty Top One từ năm 2016, 2017 nhưng nhiều nghị quyết, báo cáo được phát hành tới năm 2021 vẫn thể hiện là thành viên Hội đồng quản trị, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã gửi câu hỏi xác minh khi làm việc với ông Nguyễn Hữu Khá nhưng ông không trả lời.

(Còn nữa)

Nhóm PV

Theo báo Tuổi trẻ Thủ đô: https://tuoitrethudo.com.vn/bai-2-he-mo-nhung-khuat-tat-230595.html